About Us

We meet customer demands quickly and completely with our unrivaled stock and supply power.

Şimşek Plastik, which is among the leading companies of our country in its sector, is one of the colorful, innovative and powerful brands in its field.

Today, we are happy to add value to the products of dozens of international brands in many different sectors. With our internationally accepted production power in the sector, which put the unchangeable quality approach as a vision of existence, today, we have delivered Şimşek Plastik quality to many points of our country.

All production processes are carried out with Şimşek Plastik's unchanging quality approach, from the production to the delivery of the product, and even the smallest detail is kept under control and the products are delivered to their users with an intense sensitivity to ensure that the product comes out within the framework of the commitments made. All products produced are monitored continuously in the whole process with computer aided automation systems and are offered to the markets after being controlled in full-fledged R&D and QUALITY CONTROL units.

Our most basic vision is to bring our products to you in the fastest way possible with our wide and diverse product range and to become a preferred brand in our sector with our customer-oriented approach.

 

Hope to achieve great success together...

SIMSEK PLASTIC

R&D and Innovation

Şimşek Plastik has been one of the leading names in the sector with its R&D studies. Within the scope of its technical staff, knowledge and market researches that shape the future, the product development is carried out in the production facility, before the products are offered to the market, by testing and putting them into use. The collaboration with the technical team during the design and R&D phase carries the success of the resulting product to the highest levels.

Our quality policy
QUALITY, PRODUCT SAFETY, ENVIRONMENTAL AND OHS POLICY

KALİTE, ÜRÜN GÜVENLİĞİ, ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI
ŞİMŞEK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak iş ortaklarına ve tedarikçilerine karşılıklı güven ve memnuniyet bilincini aşılayan, uygun kalitede güvenli ve yasal ürün üreten bir marka olmak öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda;
Çalışanlarına gerekli bilgi, eğitim ve teknoloji desteğini vererek ürün güvenliğini sağlamayı,
Yönetim sistemlerine ait yükümlülükleri yerine getirmeyi,
Mevzuat şartları çerçevesinde risk ve fırsatları etkin şekilde yöneterek tüm süreçleri iyileştirmeyi,
Tüm süreçlerde, şirket içi ve dışı iletişimde etik davranışı desteklemeyi ve şeffaf davranmayı,
Kuruluşun amaç ve bağlamına uygun olan stratejik planları desteklemeyi,
Ürün kalitesini iyileştirecek teknolojik gelişmeleri takip ederek uygun kaynakların kullanılmasını sağlamayı,
Sıfır atık prensibi ile kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevreyi korumayı,
Çalışanların katılımı ve risk yönetimi ile kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
İş güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmayı, İSG risklerini azaltmayı ve sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı,
Çevre bilincini, gıda güvenliğini, çalışan sağlığını, iş ortaklarımızın istek ve beklentilerini ön planda tutarak ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, tebliğ ve/veya kanunlara uyarak ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmayı ve sektörde yenilikçi bir kuruluş olmayı taahhüt ederiz.
Amacımız, kuruluşumuza ait hedefleri gerçekleştirirken;
Kuruluşumuzun ilke ve prensiplerini güvenilir ve tarafsızca uygulamak,
Profesyonel ürünler için profesyonel çözümler üretmek,
Çalışanların güvenlik, aidiyet, ekip ruhu gibi bazı temel ihtiyaçları olduğu bilincinden yola çıkarak sürekli eğitim ile kendilerini geliştirmelerini sağlayarak Yönetim Sistemleri farkındalığı oluşturmak,
Çalışan ve iş ortaklarımızın beklentilerine duyarlı olmaktır.
GENEL MÜDÜR